Surgical Safety Checklist:
Elimineert grote en kleine fouten bij operaties

Een oplossing om de diverse stappen en uitdagingen in het pre-, per- en postoperatieve te ondersteunen, m.b.t. kwaliteitsbewaking. Deze App biedt een totaaloplossing die het hele operatieve proces ondersteunt.

Read more ...

Nieuws

Zorginformatie-uitwisseling as a Service

10-09-2018

Integraal Zorgplatform levert zorginformatie-uitwisseling als dienst. Mitch&Mates is een van de grondleggers van deze diensten waar de healthcare branche een duidelijke behoefte aan heeft.
Lees meer >

Visie

Wij willen de beste ICT vriend van de zorg zijn met de patient centraal

Door de jaren heen hebben we veel kennis verworven over de hedendaagse zorgsystemen, en nog belangrijker, waar hedendaagse zorgsystemen functioneel en integraal tekort schieten of onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn. Vanuit die ervaring zijn we gestart met oplossingen te bouwen om de functionele gaten of ontbrekende schakels in bestaande systemen te dichten. Wij hebben geen ambities om bestaande systemen te vervangen, wel om bestaande systemen te verrijken. Mitch&Mates heeft een eigen visie waar we in de toekomst met informatiesystemen naar toe moeten. Soms rebels, maar steeds vooruitstrevend en rekening houdend met de eindklant in de zorg.

De oplossingen situeren zich grotendeels in patiënt empowerment en mobiliteit en daarmee willen we voor onze klanten een duurzaam antwoord bieden om daadwerkelijk te gaan samenwerken, o.a. ook met de nieuwe stakeholders en niet in het minst de patiënt, zonder daarbij beperkt te worden door het bestaande IT-landschap. We geloven zeer sterk in duurzame architectuur en gestandaardiseerde technologie en pakken deze uitdagingen op met een product mindset. Met dit als uitgangspunt zijn we in 2012 gestart met het bouwen van een middleware omgeving op basis van een extreem doorgedreven en gelaagd SOA (Service Oriented Architecture) concept en daarop een aantal oplossingen.

The long story

Vriendelijke producten

Sign Up

Een oplossing om het proces van het aanmelden van de patiënt via een kiosk te decentraliseren en zelfs mobiel te ontsluiten. Signup werkt onafhankelijk van bestaande systemen en gaat een stuk verder dan wat legacy systemen inzake 'aanmelden' te bieden hebben. Onze toepassing is bovendien erg geschikt voor het ondersteunen bij de routering van de patiënt op basis van de afspraakgegevens.

Lees meer >
Safe Surgery

Een oplossing om de diverse stappen en uitdagingen in het pre-, per- en postoperatieve te ondersteunen, m.b.t. kwaliteitsbewaking. Deze App biedt een totaaloplossing die het hele operatieve proces ondersteunt. Surgery Safety maakt samenwerking in dit deelgebied mogelijk en overstijgt bestaande systemen. Deze toepassing zorgt voor de cruciale kwaliteitsbewaking in iedere stap met checklists voor de diverse medewerkers en regelt ook autorisaties en toegang tot de benodigde gegevens.

Lees meer >
Safe@Home

Deze point solution biedt de mogelijkheden om thuis monitoring van patiënten op basis van bepaalde parameters te implementeren. Concreet wordt de oplossing al ingezet om de complexe opvolging van zwangere vrouwen met een verhoogd risico op het doormaken van pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) mogelijk te maken. De oplossing bestaat uit een toepassing om via een portaal aan gegevensverzameling te doen, een touchpoint voor de arts om de ingevoerde gegevens te vervolledigen, ...

Lees meer >
In Touch

Bovenstaande business applicaties krijgen ook hun verlengstuk tot bij de patiënt thuis, indien van toepassing. Naar het einde van 2015 wordt de laatste hand gelegd aan een portaal, waarin oa. vragenlijsten en andere verticale oplossingen zoals een EPD-viewer en een afsprakenmodule zullen worden ontsloten. Het portaal bevat als product de nodige horizontale functionaliteiten (gebruikersbeheer met ev. externe identity provider, content management, …) en laat de klant toe ook eigen business applicaties te ontsluiten.

Lees meer >

Questionnaires

De oplossing om vragenlijsten bij patiënten af te nemen en te organiseren, end-to-end geïntegreerd met de ziekenhuissystemen en tegelijkertijd in hoge mate aan te passen aan de procesbehoeften en workflow binnen diverse afdelingen.

Lees meer >
Progress & More

Opvolging van de voortgang voor operatiekwartieren en poliklinieken. Het dashboard zorgt voor de nodige informatie om real-time monitoring en meer mogelijk te maken. Ook hier laten we ons niet hinderen door beperkingen van de legacy systemen en gaan we een stap verder, nl. het registreren en ontsluiten van gegevens m.b.t. dienstdoende teams en brengen we naast het dashboard ook de mogelijkheid om deze info via een mobile app thuis bij de medewerker op een veilige manier te tonen.

Lees meer >
Assessment & More

Vanuit de filosofie dat ook medewerkers dagdagelijks worden geconfronteerd met een universeel systeem van overstijgende behoefte aan formulieren en vragenlijsten die de nodige intelligentie bevatten, geeft Assessment de mogelijkheid om ook dit op basis van diverse front-end technologieën te gaan realiseren. Of het nu gaat om verpleegkundige anamnese of een EWS score met de benodigde alarmering i.f.v. nakende accreditatie of om een concrete aanvulling binnen de context spoedgevallen m.b.t. de triageproblematiek.

Lees meer >
Order & More

Op basis van de Mitch&Mates architectuur wordt op dit ogenblik de laatste hand gelegd aan een oplossing om de universele problematiek rond ordermanagement op een systeem overstijgende soortgelijke wijze aan te pakken. Hierdoor haal je als ziekenhuis de mogelijkheid in huis om order entry (CPOE) maar ook de gepaste notificaties binnenshuis te organiseren. Voor dezelfde investering kan je het order ook aanbieden aan je verwijzers, rekening houdend met de specifieke uitdagingen die dat met zich meebrengt.

Lees meer >
Ready4Mobile

Elektronisch Patiënten Dossier: momenteel staat ook een onafhankelijke add-on voor een mobiele toegang tot het (V)EPD op de roadmap bij Mitch&Mates. Hierover berichten wij jullie graag in de nabije toekomst.

Lees meer >

Vrienden diensten

+ IMPLEMENTATIE SERVICES:

Mitch&Mates biedt de volledige implementatie van eigen producten, integratie activiteiten en het bijbehorende projectmanagement aan volgens de hoogste standaarden en steeds klantgeoriënteerd.

Consultancy-diensten:

  • Het leveren, implementeren, onderhouden en aanbieden van aanverwante diensten en oplossingen ten behoeve van informatie uitwisseling tussen verschillende actoren in de zorg op basis van XDS, meer specifiek via het Regionetwerk Zuid Nederland, waarvan Mitch&Mates de uitbater is.
  • Het leveren van diensten rondom infrastructuur, applicaties en databases m.b.t. hosting, ondersteuning, beheer, monitoring en rapportering.
  • Healthcare integratiediensten.
  • Functionele & Technische consultancy op gebied van begeleiding van ZIS implementaties & beeldmanagement.
  • Custom development, implementatie en bijbehorend project management.
  • Project management.
  • Test- en Release management.
+ MANAGED SERVICES:

Mitch&Mates kan samen met haar infrastructuurpartner zorg dragen voor de hosting van de benodigde centrale infrastructuur voor de Mitch&Mates Middleware IS-Conductor.

Mitch&Mates biedt tevens het volledige onderhoud en monitoring op de centrale infrastructuur aan. Het betreft onderhoud, beheer & pro-actieve monitoring op Connectiviteit, Operating System (Red Hat Enterprise Linux), database (mySQL) & applicaties (JBoss, Mirth Connect).

Daarbuiten kan het ziekenhuis ook beroep doen op Mitch&Mates voor technische support.

Vrienden

logo openline

die de centrale infrastructuur voor haar rekening neemt voor het centrale register en de audit.

Logo forcare

als implementatie- en integratiepartner die zorg draagt voor de implementatie en de integratie van de XDS-software, zowel centraal als decentraal.

Vriend worden?

Werken bij onze vriendelijke collega’s?

Aarzel niet en contacteer ons via het formulier op deze pagina.

Max. 5mb.
.pdf .doc of .docx

Contact

Mitch&Mates
Houtparklaan 1 bus 21
3600 Genk (BE)

(+32) 89 20.11.80