"Wij willen de beste ICT vriend van de zorg zijn met de patiënt centraal"

Hoe is Mitch&Mates ontstaan?

Yannic Sterken: "Door de jaren heen hebben we veel kennis verworven over de hedendaagse zorgsystemen, en nog belangrijker, waar hedendaagse zorgsystemen functioneel en integraal tekort schieten of onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn. Vanuit die ervaring zijn we gestart met oplossingen te bouwen om de functionele gaten of ontbrekende schakels in bestaande systemen te dichten. Wij hebben geen ambities om bestaande systemen te vervangen, wel om bestaande systemen te verrijken. Mitch&Mates heeft een eigen visie waar we in de toekomst met informatiesystemen naar toe moeten. Soms rebels, maar steeds vooruitstrevend en rekening houdend met de eindklant in de zorg."

Filip Bollen: "De oplossingen situeren zich grotendeels in patiënt empowerment en mobiliteit en daarmee willen we voor onze klanten een duurzaam antwoord bieden om daadwerkelijk te gaan samenwerken, o.a. ook met de nieuwe stakeholders en niet in het minst de patiënt, zonder daarbij beperkt te worden door het bestaande IT-landschap. We geloven zeer sterk in duurzame architectuur en gestandaardiseerde technologie en pakken deze uitdagingen op met een product mindset. Met dit als uitgangspunt zijn we in 2012 gestart met het bouwen van een middleware omgeving op basis van een extreem doorgedreven en gelaagd Service Oriented Architecture concept en daarop een aantal oplossingen."

Jullie hebben een eigen platform ontwikkeld?

"Inderdaad, de Mitch&Mates 'Conductor' is het platform waar onze oplossingen op draaien. De Conductor (middleware) wordt als het ware over bestaande ziekenhuis systemen heen gelegd en bewerkstelligt de data-uitwisseling ertussen op een gestandaardiseerde manier. De data wordt via de Conductor uit de verschillende ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS, RIS, LIS, enz.) op een alternatieve manier ontsloten en de relevante informatie, die geraadpleegd of verder bewerkt kan worden, wordt centraal (bijv. via mobiel device, web-apps, portalen,…) aangeboden aan de eindgebruiker.

Uitgangspunt is steeds de alternatieve ontsluiting van data en applicatie, functionele aanvulling, collaboratie, workflow en extramurale communicatie. Wij geloven heel sterk in de idee dat dergelijke uitdagingen slechts haalbaar en betaalbaar zijn als je ze vervat in een product dat uitgaat van standaarden en waarin openheid en recuperatie van reeds gedane werk wordt nagestreefd."

Welk is het voordeel van de Conductor?

"De Conductor versterkt bestaande architectuur en laat het toe om op een flexibele manier om te gaan met intra- en extramurale uitdagingen (bijv. Vragenlijsten voor patiënten, Orderen en verwijzen). De Conductor zorgt er voor dat ziekenhuizen op hun eigen tempo verouderde systemen kunnen uitfasereren, door implementatie van bepaalde nieuwe behoeften op ons platform. En zonder dat dit moet leiden tot verloren investeringen. De mooie oplossingen blijven hun bestaansrecht behouden, zelfs nadat een ziekenhuis ondertussen een nieuw systeem of EPD zou hebben geïmplementeerd. "

Inmiddels groeit Mitch&Mates in een snel tempo?

"Dat klopt! Medio 2012 zijn we naar het Maastricht Universitair Medisch Centrum getrokken om onze eerste producten te verkopen. Het MUMC+ was erg geïnteresseerd in onze architectuur, producten en onze filosofie over productontwikkeling. De interesse van het MUMC+ heeft geleid tot diverse gesprekken met als uiteindelijk doel de oprichting van een gezamenlijk bedrijf. De doelstelling van de gezamenlijke BV is de ontwikkeling van producten voor de zorgmarkt in de breedste zin.

In mei 2014 is de firma met de naam 'HealthInnovator' opgericht. Het MUMC+ en Mitch&Mates zijn beiden voor 50% eigenaar van HealthInnovator BV. Mitch&Mates is exclusief internationaal verdeler van de producten en levert de diensten. Het IP ligt binnen HealthInnovator BV. In augustus 2013 zijn de eerste drie medewerkers aan boord gekomen, inmiddels zijn we in totaal met vijftien vrienden.

Vanuit de samenwerking met MUMC+ gaan jullie verder de markt op?

"Onze producten en diensten zijn klaar voor een snelle uitrol. Onze oplossingen hebben hun nut bewezen en we beschikken over de eerste succesvolle cases en klanten. Naast Nederland beginnen we ook in Vlaanderen verder door te breken. We doen onze expansie op ons eigen tempo. Kwaliteit en goede service blijven daarbij twee topprioriteiten die we nauwgezet in het oog houden."

Jullie hebben een eigentijdse visie ontwikkeld op de Healthcare markt, hoe zit dat?

"Wij willen onderdeel zijn van een evolutie die leidt tot een revolutie in de Healthcare IT. Onze doelstelling is om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen door integratie van technologie. Dit moet uiteindelijk leiden tot het ultieme comfort voor patiënten en de beste return on investment voor alle gezondheidsproviders. Wij willen de beste vrienden worden van onze klanten en eindgebruikers. En vrienden die nemen het op voor elkaar... in goede en slechte tijden."