"Wij willen de beste ICT vriend van de zorg zijn met de patiënt centraal"

"The best time to make friends
is before you need them".

Jullie hebben een eigen platform ontwikkeld?

"Inderdaad, de Mitch&Mates 'Conductor' is het platform waar onze oplossingen op draaien. De Conductor (middleware) wordt als het ware over bestaande ziekenhuis systemen heen gelegd en bewerkstelligt de data-uitwisseling ertussen op een gestandaardiseerde manier. De data wordt via de Conductor uit de verschillende ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS, RIS, LIS, enz.) op een alternatieve manier ontsloten en de relevante informatie, die geraadpleegd of verder bewerkt kan worden, wordt centraal (bijv. via mobiel device, web-apps, portalen,…) aangeboden aan de eindgebruiker.

Uitgangspunt is steeds de alternatieve ontsluiting van data en applicatie, functionele aanvulling, collaboratie, workflow en extramurale communicatie. Wij geloven heel sterk in de idee dat dergelijke uitdagingen slechts haalbaar en betaalbaar zijn als je ze vervat in een product dat uitgaat van standaarden en waarin openheid en recuperatie van reeds gedane werk wordt nagestreefd."

Welk is het voordeel van de Conductor?

"De Conductor versterkt bestaande architectuur en laat het toe om op een flexibele manier om te gaan met intra- en extramurale uitdagingen (bijv. Vragenlijsten voor patiënten, Orderen en verwijzen). De Conductor zorgt er voor dat ziekenhuizen op hun eigen tempo verouderde systemen kunnen uitfasereren, door implementatie van bepaalde nieuwe behoeften op ons platform. En zonder dat dit moet leiden tot verloren investeringen. De mooie oplossingen blijven hun bestaansrecht behouden, zelfs nadat een ziekenhuis ondertussen een nieuw systeem of EPD zou hebben geïmplementeerd. "

Jullie hebben een eigentijdse visie ontwikkeld op de Healthcare markt, hoe zit dat?

"Wij willen onderdeel zijn van een evolutie die leidt tot een revolutie in de Healthcare IT. Onze doelstelling is om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen door integratie van technologie. Dit moet uiteindelijk leiden tot het ultieme comfort voor patiënten en de beste return on investment voor alle gezondheidsproviders. Wij willen de beste vrienden worden van onze klanten en eindgebruikers. En vrienden die nemen het op voor elkaar... in goede en slechte tijden."