Vriendelijke producten

Mitch&Mates biedt een uitgebreid scala van producten aan:

Sign Up

Een oplossing om het proces van het aanmelden van de patiënt via een kiosk te decentraliseren en zelfs mobiel te ontsluiten.

Signup werkt onafhankelijk van bestaande systemen en gaat een stuk verder dan wat legacy systemen inzake 'aanmelden' te bieden hebben. Onze toepassing is bovendien erg geschikt voor het ondersteunen bij de routering van de patiënt op basis van de afspraakgegevens.

Lees de casesheet

Safe Surgery

Een oplossing om de diverse stappen en uitdagingen in het pre-, per- en postoperatieve te ondersteunen, m.b.t. kwaliteitsbewaking.

Deze App biedt een totaaloplossing die het hele operatieve proces ondersteunt. Surgery Safety maakt samenwerking in dit deelgebied mogelijk en overstijgt bestaande systemen.

Deze toepassing zorgt voor de cruciale kwaliteitsbewaking in iedere stap met checklists voor de diverse medewerkers en regelt ook autorisaties en toegang tot de benodigde gegevens.

Lees de casesheet

Safe@Home

Deze point solution biedt de mogelijkheden om thuis monitoring van patiënten op basis van bepaalde parameters te implementeren. Concreet wordt de oplossing al ingezet om de complexe opvolging van zwangere vrouwen met een verhoogd risico op het doormaken van pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) mogelijk te maken.

De oplossing bestaat uit een toepassing om via een portaal aan gegevensverzameling te doen, een touchpoint voor de arts om de ingevoerde gegevens te vervolledigen, een risicobepaling te doen en een meetplan vast te stellen en een mobile app voor de aanstaande moeder om op basis van notificaties metingen aan te leveren, die door de artsen worden opgevolgd via een dashboard.

In Touch

Bovenstaande business applicaties krijgen ook hun verlengstuk tot bij de patiënt thuis, indien van toepassing. Naar het einde van 2015 wordt de laatste hand gelegd aan een portaal, waarin oa. vragenlijsten en andere verticale oplossingen zoals een EPD-viewer en een afsprakenmodule zullen worden ontsloten.

Het portaal bevat als product de nodige horizontale functionaliteiten (gebruikersbeheer met ev. externe identity provider, content management, …) en laat de klant toe ook eigen business applicaties te ontsluiten.

Progress & more

Opvolging van de voortgang voor operatiekwartieren en poliklinieken. Het dashboard zorgt voor de nodige informatie om real-time monitoring en meer mogelijk te maken. Ook hier laten we ons niet hinderen door beperkingen van de legacy systemen en gaan we een stap verder, nl. het registreren en ontsluiten van gegevens m.b.t. dienstdoende teams en brengen we naast het dashboard ook de mogelijkheid om deze info via een mobile app thuis bij de medewerker op een veilige manier te tonen.

Questionnaires

De oplossing om vragenlijsten bij patiënten af te nemen en te organiseren, end-to-end geïntegreerd met de ziekenhuissystemen en tegelijkertijd in hoge mate aan te passen aan de procesbehoeften en workflow binnen diverse afdelingen.

Lees de casesheet

Assesment & more

Vanuit de filosofie dat ook medewerkers dagdagelijks worden geconfronteerd met een universeel systeem van overstijgende behoefte aan formulieren en vragenlijsten die de nodige intelligentie bevatten, geeft Assessment de mogelijkheid om ook dit op basis van diverse front-end technologieën te gaan realiseren.

Of het nu gaat om verpleegkundige anamnese of een EWS score met de benodigde alarmering i.f.v. nakende accreditatie of om een concrete aanvulling binnen de context spoedgevallen m.b.t. de triageproblematiek. Of heeft u als ziekenhuis een behoefte om bepaalde documentatie in te richten, vb. Cardio Vasculair Risk Management en loopt u daarbij tegen de beperkingen van uw huidig ZIS/EPD aan? Ook dit kunnen we oplossen met deze point solution.

Een voorbeeld van de mogelijkheden is de Emergency assessment: deze oplossing biedt ondersteuning van de triage workflow in de urgente context (spoed). Met een geïntegreerde beslissingsboom op basis van door de klant te kiezen modellen (vb. Manchester Triage) en risico inschatting (te bepalen KPI's) zorgt Emergency Triage voor een geïntegreerde controle van het proces en de te verwachten doorlooptijden na registratie via het dashboard.

Order & more

Op basis van de Mitch&Mates architectuur wordt op dit ogenblik de laatste hand gelegd aan een oplossing om de universele problematiek rond ordermanagement op een systeem overstijgende soortgelijke wijze aan te pakken. Hierdoor haal je als ziekenhuis de mogelijkheid in huis om order entry (CPOE) maar ook de gepaste notificaties binnenshuis te organiseren.

Voor dezelfde investering kan je het order ook aanbieden aan je verwijzers, rekening houdend met de specifieke uitdagingen die dat met zich meebrengt. Op de roadmap staat tevens een module om de specifieke PRE-ANALYSE behoeftes m.b.t. identificatie van patiënten, labeling van stalen en de verdeling van de werkzaamheden vanuit onze filosofie aan te pakken.

Ready4mobile

Elektronisch Patiënten Dossier: momenteel staat ook een onafhankelijke add-on voor een mobiele toegang tot het (V)EPD op de roadmap bij Mitch&Mates. Hierover berichten wij jullie graag in de nabije toekomst.