Vriendelijke producten

Mitch&Mates biedt een uitgebreid scala van producten aan:

Sign Up

“Met ons dynamisch Sign Up product kunnen patiënten zich gemakkelijk aanmelden bij een polikliniek zonder gebruik te hoeven maken van een balie".

 • U kiest voor een centrale of juist decentrale aanmeldt locatie(s). 
 • U personaliseren het product, en daarmee het gevoel dat een patiënt krijgt bij de aanmelding, per afdeling. 
 • U heet de patiënt welkom op uw manier: “Welkom op het Hart & Vaatcentrum” of  
 • “Hallo, leuk dat je hier bent bij de poli komt Kindergeneeskunde” etc. 
 • U kunt een loopbrief digitaal delen met de patiënten. Deze kan dit dan op zijn of haar telefoon openen. 
 • Laat op het routebriefje álle afspraken zien die de patiënt gedurende een ziekenhuisbezoek heeft. 
 • U kunt kiezen door dynamische routebriefjes en meldingen op het scherm: “Uw arts loopt 10 minuten uit, neemt gerust op kopje koffie in onze wachtruimte” of “De arts waarmee u een afspraak had is helaas onverwacht afwezig, u zult gezien worden door dr. Jansen”. 

Zodra de patiënt zich aangemeld heeft dan weet de arts direct dat de patiënt in de wachtruimte aanwezig is door een volledige integratie met het Ziekenhuis Informatie Systeem.

Onze Sign-up kan ook gekoppeld worden aan een wachtkamerinformatiescherm, waarbij patiënten kunnen zien óf en hoe lang een arts uitloopt op het spreekuur.  

Progress & More

“Het real-time overzichtsscherm voor de OK’s". 

Een overzichtelijke weergave van de geplande en lopende operaties op uw operatiekamers die aansluit op uw planning in het eigen ziekenhuissysteem. U kunt deze weergave zelfs thuis bekijken via een mobile applicatie.

Order & More

"Artsen en verpleegkundigen kunnen met deze functionaliteit makkelijk bloedproducten en laboratoriumbepalingen aanvragen".

Het ordermanagement is volledig geïntegreerd met uw ziekenhuisinformatiesysteem.

 • U kunt per afdeling verschillende standaard laboratoriumbepalingen opstellen. 
 • U kunt zelfs uw favoriete set aan laboratoriumbepalingen aanmaken. 
 • U kunt per patiënt nagaan wat u heeft aangevraagd en wat er nog geprikt gaat worden. 

De prikdienst krijgt de aanvraag binnen, waarna automatisch:

 • De juiste hoeveelheid stickers worden geprint.
 • De juiste soort buizen genoteerd staan op de sticker(s).

waarna uw medewerker direct aan de slag kan om de patiënt te prikken.

Safe Surgery

“Dé oplossing om alle stappen in het pre-, per- en postoperatieve proces te ondersteunen.” 

Deze toepassing zorgt voor de cruciale kwaliteitsbewaking in iedere nieuwe stap die betrekking heeft op een operatie. Alle betrokkenen, van de verpleegkundige op de afdeling tot de verpleegkundige op de recovery en alle artsen ertussenin documenteren alle noodzakelijke stappen in deze applicatie.  

 • U kiest voor een applicatie zie uw huidige Ziekenhuis Informatie Systeem overstijgt. 
 • Controles, checks en stopmomenten zitten geautomatiseerd verwerkt in de applicatie.  
 • U biedt veiligere zorg door pre-, per- en postoperatieve stappen te digitaliseren met de nodige ingebouwde controles.
Questionnaires
“Dé oplossing om vragenlijsten bij de patiënten af te nemen. Het product helpt bij het organiseren van de zorg, is volledig geïntegreerd met de ziekenhuissystemen en tegelijkertijd in hoge mate aan te passen aan de behoeften en workflow binnen diverse afdelingen.” 
 • U kunt met deze oplossing gemakkelijk gevalideerde 
  PROM’s en PREM’s uitvragen. 
 • Zelf vragenlijsten (laten) ontwerpen en opzetten. 
 • Uitgevraagde gegevens van de vragenlijsten integreren in uw EPD. 
 • Vanuit uw EPD de vragenlijsten naar patiënten sturen (eventueel via uw eigen Patiënten Portal). 
Questionnaires kunnen ook gekoppeld worden aan de SignUp waarbij patiënten bijvoorbeeld bij aanmelding een bericht op het scherm kunnen zien:
“U heeft nog 1 openstaande vragenlijst, U kunt zich aan de balie melden om op de IPad de vragenlijst in te vullen”.
Glucotab

“Een Medical Device (met CE-markering) dat de behandeling van Diabetes Type II patiënten tijdens een ziekenhuisopname ondersteunt.”  

 • U kunt een geautomatiseerde Basaal Bolus therapie toepassen bij uw patiënten waarbij de applicatie u bent een beslissingsondersteuning helpt de juiste insuline dosering toe te dienen opdat de patiënt binnen de afgesproken glucosestreefwaarden blijft.  
 • Het biedt u een helder overzicht van de glucosespiegels en de invloed van medicatie hierop. 
 • Het ondersteunt verpleegkundig personeel in het toedienen van de juiste insuline dosering. 

De applicatie zorgt voor een verminderingen van medicatiefouten en reduceert complicaties voor betere glucoseregulatie. Verschillende peer-reviewed artikelen zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften die die betrouwbaarheid, veiligheid en effectiviteit van GlucoTab laten zien.

Dit het eerste Medical Device dat we in Nederland verkopen en het is meteen een unieke applicatie in Europa. Een van onze partners, Decide Clinical Software GmbH, heeft het product ontwikkeld en Mitch & Mates is in Nederland de leverancier voor dit unieke product. Wij hebben het product aangepast op de Nederlandse situatie. 

Voor meer gedetailleerde informatie, klik hier.